Перший патоморфологічний інтернет-магазин
Redirect 301 "/ru/catalog/ksylol-v-stekliannoy-but-lke-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ksylol-v-sklianiy-pliashtsi-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ksylol-v-stekliannoy-but-lke-2-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ksylol-v-sklianiy-pliashtsi-2-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ksylol-v-stekliannoy-but-lke-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ksylol-v-sklianiy-pliashtsi-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microclearing-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/microclearing-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microclearing-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/microclearing-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microclearing-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/microclearing-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ottyks-plius-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ottiks-plius-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ottyks-plius-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ottiks-plius-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ottyks-sheyper-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ottiks-sheyper-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ottyks-sheyper-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ottiks-sheyper-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/atsetatn-y-bufer-ph-6-3-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/atsetatnyy-bufer-ph-6-3-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zamenytel-ksylola-diasolv-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/zaminnyk-ksylolu-diasolv-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zamenytel-ksylola-diasolv-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/zaminnyk-ksylolu-diasolv-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pbs-kontsentryrovann-y-10x-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/pbs-kontsentrovanyy-10x-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pbs-s-tween-20-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/pbs-z-tween-20-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pbs-s-tween-20-kontsentryrovann-y-10x-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/pbs-z-tween-20-kontsentrovanyy-10x-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tbs-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/tbs-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tbs-kontsentryrovann-y-10x-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/tbs-kontsentrovanyy-10x-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tbs-tween-20-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/tbs-tween-20-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tbs-tween-20-kontsentryrovann-y-10x-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/tbs-tween-20-kontsentrovanyy-10x-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tbs-s-tritron-x-100-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/tbs-z-tritron-x-100-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tsytratn-y-bufer-ht-ph-7-3-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/tsytratnyy-bufer-ht-ph-7-3-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tsytratn-y-bufer-ph-6-0-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/tsytratnyy-bufer-ph-6-0-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tsytratn-y-bufer-ph-6-0-hotov-y-k-yspol-zovanyiu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/tsytratnyy-bufer-ph-6-0-hotovyy-do-vykorystannia-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tsytratn-y-bufer-ph-7-3-hotov-y-k-yspol-zovanyiu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/tsytratnyy-bufer-ph-7-3-hotovyy-do-vykorystannia-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/dta-bufer-ph-8-0-kontsentryrovann-y-10kh-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/edta-bufer-ph-8-0-kontsentrovanyy-10kh-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/dta-bufer-ph-9-0-kontsentryrovann-y-10kh-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/edta-bufer-ph-9-0-kontsentrovanyy-10kh-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/dta-bufer-ph-9-0-kontsentryrovann-y-10kh-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/edta-bufer-ph-9-0-kontsentrovanyy-10kh-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/atsetatn-y-bufer-ph-5-6-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/atsetatnyy-bufer-ph-5-6-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/atsetatn-y-bufer-ph-5-6-kontsentryrovann-y-10x-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/atsetatnyy-bufer-ph-5-6-kontsentrovanyy-10x-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/avtomatycheskyy-steyner-giotto-diapath-ytalyia" "/catalog/avtomatychnyy-steyner-giotto-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/avtomatycheskyy-hystolohycheskyy-protsessor-donatello-seryia-2-diapath-ytalyia" "/catalog/avtomatychnyy-histolohichnyy-protsesor-donatello-seriia-2-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-protsessor-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-protsesor-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ul-trakompaktn-y-steyner-tiziano-diapath-ytalyia" "/catalog/ul-trakompaktnyy-steyner-tiziano-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/poluavtomatycheskyy-rotorn-y-mykrotom-galileo-semi-bez-derzhatelia-lezvyy-diapath-ytalyia" "/catalog/napivavtomatychnyy-rotornyy-mikrotom-galileo-semi-bez-trymacha-lez-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/avtomatycheskyy-rotorn-y-mykrotom-galileo-auto-bez-derzhatelia-lezvyy-diapath-ytalyia" "/catalog/avtomatychnyy-rotornyy-mikrotom-galileo-auto-bez-trymacha-lez-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochnaia-stantsyia-canova-diapath-ytalyia" "/catalog/test-languages"
Redirect 301 "/ru/catalog/modul-naia-systema-dlia-khranenyia-blokov-arcadia-5-urovney-razmer-517x480x361-mm-shxhxv-emkost-prymerno-3250-blokov-diapath-ytalyia" "/catalog/modul-na-systema-dlia-zberihannia-blokiv-arcadia-5-rivniv-vymiry-517x480x361-mm-shxhxv-mistkist-pryblyzno-3250-blokiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-60-ml-s-syney-zakruchyvaiushcheysia-kr-shkoy-napolnennoy-bufern-m-rastvorom-predvarytel-no-napolnenn-y-ob-em-31-7-ml-35-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/konteyner-60-ml-z-syn-oiu-hvyntovoiu-kryshkoiu-napovnenoiu-bufernym-rozchynom-poperedn-o-napovnenyy-obiem-31-7-ml-35-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/modul-naia-systema-dlia-khranenyia-stekol-arcadia-3-urovnia-razmer-517x480x361-mm-shxhxv-emkost-prymerno-12500-stekol-diapath-ytalyia" "/catalog/modul-na-systema-dlia-zberihannia-skelets-arcadia-3-rivni-vymiry-517x480x361-mm-shxhxv-mistkist-pryblyzno-12500-skelets-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kapsula-s-formalynom-dlia-transportyrovky-y-fyksatsyy-hystolohycheskykh-obraztsov-predvarytel-no-napolnenn-y-ob-em-8-3-ml-35-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/zberihaiucha-kapsula-z-formalinom-poperedn-o-napovnenyy-obiem-8-3-ml-35-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-250-ml-s-syney-vyntovoy-kr-shkoy-napolnennoy-bufern-m-rastvorom-predvarytel-no-napolnenn-y-ob-em-91-ml-36-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/konteyner-250-ml-z-syn-oiu-hvyntovoiu-kryshkoiu-napovnenoiu-bufernym-rozchynom-poperedn-o-napovnenyy-obiem-91-ml-36-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kapsula-s-formalynom-dlia-transportyrovky-y-fyksatsyy-hystolohycheskykh-obraztsov-predvarytel-no-napolnenn-y-ob-em-19-ml-36-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/zberihaiucha-kapsula-z-formalinom-poperedn-o-napovnenyy-obiem-19-ml-36-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pbs-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/pbs-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/netoksychn-y-zamenytel-formalyna-greenfix-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/netoksychnyy-zaminnyk-formalinu-greenfix-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/netoksychn-y-zamenytel-formalyna-greenfixplus-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/netoksychnyy-zaminnyk-formalinu-greenfixplus-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ms-unmasker-kontsentryrovann-y-10x-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/ms-unmasker-kontsentrovanyy-10x-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/netoksychn-y-zamenytel-formalyna-greenfixplus-10l-diapath-ytalyia" "/catalog/netoksychnyy-zaminnyk-formalinu-greenfixplus-10l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/netoksychn-y-zamenytel-formalyna-greenfixplus-20l-diapath-ytalyia" "/catalog/netoksychnyy-zaminnyk-formalinu-greenfixplus-20l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/predmetn-e-stekla-diaprint-45-2000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/predmetni-skel-tsia-diaprint-45-2000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kasset-dlia-byopsyy-v-stekakh-prednaznachenn-e-dlia-pechaty-s-kr-shkoy-1000sht-diapath-ytalyia" "/catalog/kasety-dlia-biopsii-v-stekakh-pryznacheni-dlia-druku-z-kryshkoiu-1000sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/predmetn-e-stekla-diaprint-45-bel-e-50-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/predmetni-skel-tsia-diaprint-45-bili-50-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-stekla-fish-50x2-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-skel-tsia-fish-50x2-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/antyhenfyks-2l-diapath-ytalyia" "/catalog/antihenfiks-2l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/antyhenfyks-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/antihenfiks-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-b-stroho-deystvyia-bu-na-khollanda-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-shvydkoi-dii-buena-khollanda-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-b-stroho-deystvyia-bu-na-khollanda-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-shvydkoi-dii-buena-khollanda-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-b-stroho-deystvyia-bu-na-khollanda-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-shvydkoi-dii-buena-khollanda-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-karnua-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-karnua-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-karnua-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-karnua-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-karnua-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-karnua-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-sakkomanno-2-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-sakkomanno-2-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-sakkomanno-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-sakkomanno-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-f-a-a-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-f-a-a-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-f-a-a-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-f-a-a-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/sprey-microfix-po-kosse-200-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/sprey-microfix-po-kosse-200-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-diuboska-brazylia-2-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-diuboska-brazylia-2-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-bu-na-2-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-buena-2-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksator-bu-na-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksator-buena-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kontsentryrovann-y-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/kontsentrovanyy-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kontsentryrovann-y-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-10l-diapath-ytalyia" "/catalog/kontsentrovanyy-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-10l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kontsentryrovann-y-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-20l-diapath-ytalyia" "/catalog/kontsentrovanyy-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-20l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-stabylyzyrovann-y-formalyn-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-stabilizovanyy-formalin-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-stabylyzyrovann-y-formalyn-10l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-stabilizovanyy-formalin-10l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-stabylyzyrovann-y-formalyn-20l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-stabilizovanyy-formalin-20l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/peryodycheskaia-kyslota-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/periodychna-kyslota-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-150-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnena-diacyte-plus-40-ml-lotok-36-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-150-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnena-diacyte-plus-40-ml-lotok-36-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kasset-hystolohycheskye-v-stekakh-prednaznachenn-e-dlia-pechaty-s-kr-shkoy-1000sht-diapath-ytalyia" "/catalog/kasety-histolohichni-v-stekakh-pryznacheni-dlia-druku-z-kryshkoiu-1000sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hlytserat-al-bumyn-po-mallory-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hlitserat-al-bumin-za-mallori-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hlytserat-al-bumyn-po-mallory-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hlitserat-al-bumin-za-mallori-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelatynov-y-kley-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/zhelatynovyy-kley-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/mykrotsynk-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/mikrotsynk-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-1l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-1l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-2-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-2-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-10l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-10l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/10-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-20l-diapath-ytalyia" "/catalog/10-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-20l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/5-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-5l-diapath-ytalyia" "/catalog/5-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-5l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/5-neytral-n-y-zabuferenn-y-formalyn-10l-diapath-ytalyia" "/catalog/5-neytral-nyy-zabuferenyy-formalin-10l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-iii-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-iii-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-iii-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-iii-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-iii-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-iii-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-iii-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-iii-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/diacyte-rastvor-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/diacyte-rozchyn-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/diacyte-plus-rastvor-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/diacyte-plus-rozchyn-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/sticker-rastvor-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/sticker-rozchyn-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-40-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnenn-y-diacyte-21-ml-lotok-48-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-40-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnenyy-diacyte-21-ml-lotok-48-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-60-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnenn-y-diacyte-17-ml-lotok-35-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-60-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnenyy-diacyte-17-ml-lotok-35-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-150-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnenn-y-diacyte-40-ml-lotok-36-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-150-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnenyy-diacyte-40-ml-lotok-36-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-50-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnenn-y-diacyte-15-ml-lotok-35-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-50-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnenyy-diacyte-15-ml-lotok-35-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-40-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-zapolnenn-y-diacyte-plus-21-ml-lotok-48-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-40-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-zapovnenyy-diacyte-plus-21-ml-lotok-48-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-60-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnenn-y-diacyte-plus-17-ml-lotok-35-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-60-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnenyy-diacyte-plus-17-ml-lotok-35-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/flakon-ob-emom-50-ml-s-zakruchyvaiushchymsia-kolpachkom-predvarytel-no-napolnenn-y-diacyte-plus-15-ml-lotok-35-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/flakon-ob-iemom-50-ml-hvyntovyy-kovpachok-poperedn-o-napovnenyy-diacyte-plus-15-ml-lotok-35-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/lektrolytycheskyy-dekal-tsyfykator-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/elektrolitychnyy-dekal-tsyfikator-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/lektrolytycheskyy-dekal-tsyfykator-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/elektrolitychnyy-dekal-tsyfikator-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microdec-na-osnove-dta-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/microdec-na-osnovi-edta-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microdec-na-osnove-dta-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/microdec-na-osnovi-edta-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microdecfast-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/microdecfast-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/microdecfast-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/microdecfast-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-i-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-i-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-i-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-i-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-i-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-i-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-i-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-i-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-ii-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-ii-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-ii-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-ii-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-ii-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-ii-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-dzhyllu-ii-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-dzhyllom-ii-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ea-50-papanykolau-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ea-50-papanikolau-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ea-50-papanykolau-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ea-50-papanikolau-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ea-50-papanykolau-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/ea-50-papanikolau-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ea-50-papanykolau-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/ea-50-papanikolau-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/og-6-papanykolau-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/og-6-papanikolau-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/og-6-papanykolau-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/og-6-papanikolau-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/og-6-papanykolau-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/og-6-papanikolau-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/og-6-papanykolau-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/og-6-papanikolau-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-kharrysu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-kharrisom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-kharrysu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-kharrisom-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-kharrysu-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-kharrisom-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-po-kharrysu-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-za-kharrisom-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/metylenov-y-synyy-po-leffleru-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/metylenovyy-syniy-za-lefflerom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/konho-krasn-y-po-puchtleru-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/konho-chervonyy-za-puchtlerom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/neytral-n-y-krasn-y-po-allenu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/neytral-nyy-chervonyy-za-allenom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/safranyn-v-po-flemynhu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/safranin-o-za-fleminhom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/sudan-chern-y-v-po-lysonu-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/sudan-chornyy-v-za-lisonom-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/svetlo-zelen-y-po-holdneru-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/svitlo-zelenyy-za-holdnerom-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/svetlo-zelen-y-po-hrokottu-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/svitlo-zelenyy-za-hrokottom-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/veyhert-dlia-lastychn-kh-volokon-b-str-y-metod-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/veyhert-dlia-elastychnykh-volokon-shvydkyy-metod-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-fyl-tr-gyn-100-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-fil-tr-gyn-100-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-fyksator-gyn-flakon-25-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-fiksator-gyn-flakon-25-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-fyl-tr-non-gyn-100-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-fil-tr-non-gyn-100-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-fyksator-non-gyn-flakon-25-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-fiksator-non-gyn-flakon-25-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/rabochaia-stantsyia-dlia-hystolohycheskykh-y-tsytolohycheskykh-yssledovanyy-ventilated-hood-90-120-150-180-diapath-ytalyia" "/catalog/robocha-stantsiia-dlia-histolohichnykh-i-tsytolohichnykh-doslidzhen-ventilated-hood-90-120-150-180-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-fyksyruiushchyy-rastvor-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-fiksuiuchyy-rozchyn-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-rastvor-dlia-sbora-y-prom-vky-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-rozchyn-dlia-zboru-ta-myttia-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-rastvor-dlia-sbora-y-prom-vky-tub-po-50-ml-30-ml-25-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-rozchyn-dlia-zboru-ta-myttia-tuby-po-50ml-30ml-25-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-rastvor-dlia-sbora-y-prom-vky-stakan-120-ml-30-ml-25-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-rozchyn-dlia-zboru-ta-myttia-sklianky-120-ml-30-ml-25-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-flakon-fish-fyksator-1x25-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-flakony-fish-fiksator-1x25-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/yzy-vyal-5-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/izi-vial-5-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/cytopath-fyl-tr-fish-100-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/cytopath-fil-try-fish-100-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fuksyn-fenolyzovan-y-po-tsyliu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/fuksyn-fenolizovanyy-za-tsylem-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fuksyn-ponso-po-massonu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/fuksyn-ponso-za-massonom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fuksyn-ponso-po-massonu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/fuksyn-ponso-za-massonom-1-l-diapath-italiia-aliia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hymza-po-pappenkhaymu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/himza-za-pappenkhaymom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hymza-po-pappenkhaymu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/himza-za-pappenkhaymom-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hymza-po-pappenkhaymu-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/himza-za-pappenkhaymom-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hymza-po-pappenkhaymu-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/himza-za-pappenkhaymom-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kernekhtrot-yadern-y-b-str-y-krasn-y-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/kernekhtrot-yadernyy-shvydkyy-chervonyy-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kernekhtrot-yadern-y-b-str-y-krasn-y-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/kernekhtrot-yadernyy-shvydkyy-chervonyy-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/may-hriunval-d-po-pappenkhaymu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/may-hriunval-d-za-pappenkhaymom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/may-hriunval-d-po-pappenkhaymu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/may-hriunval-d-za-pappenkhaymom-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/may-hriunval-d-po-pappenkhaymu-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/may-hriunval-d-za-pappenkhaymom-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/may-hriunval-d-po-pappenkhaymu-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/may-hriunval-d-za-pappenkhaymom-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krasytel-zhyrovoy-krasn-y-oil-red-o-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/barvnyk-zhyrovyy-chervonyy-oil-red-o-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pykrofuksyn-po-van-hyzonu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/pikrofuksyn-za-van-hizonom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pykro-yndyho-karmyn-po-morel-moronheru-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/pikro-indiho-karmin-za-morel-moronher-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/reahent-shyffa-po-fel-henu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/reahent-shyffa-za-fel-henom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/reahent-shyffa-po-khochkyssu-makmanusu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/reahent-shyffa-za-khochkissom-makmanusom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/reahent-shyffa-po-khochkyssu-makmanusu-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/reahent-shyffa-za-khochkissom-makmanusom-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/konho-krasn-y-po-khaymanu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/konho-chervonyy-ass-khayman-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-kharrysa-dlia-hystolohyy-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-kharrisa-dlia-histolohii-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-kharrysa-dlia-hystolohyy-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-kharrisa-dlia-histolohii-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-mayera-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-mayera-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-mayera-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-mayera-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-mayera-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-mayera-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-mayera-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-mayera-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/spyrtovoy-rastvor-ozyn-g-yly-y-0-5-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/spyrtovyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-0-5-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/spyrtovoy-rastvor-ozyn-g-yly-y-0-5-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/spyrtovyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-0-5-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/spyrtovoy-rastvor-ozyn-g-yly-y-0-5-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/spyrtovyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-0-5-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/spyrtovoy-rastvor-ozyn-g-yly-y-0-5-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/spyrtovyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-0-5-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/vodn-y-rastvor-ozyn-g-yly-y-polykhromatycheskyy-1-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/vodnyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-polikhromatychnyy-1-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/vodn-y-rastvor-ozyn-g-yly-y-polykhromatycheskyy-1-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/vodnyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-polikhromatychnyy-1-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/vodn-y-rastvor-ozyn-g-yly-y-polykhromatycheskyy-1-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/vodnyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-polikhromatychnyy-1-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/vodn-y-rastvor-ozyn-g-yly-y-polykhromatycheskyy-1-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/vodnyy-rozchyn-eozyn-g-abo-y-polikhromatychnyy-1-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ozyn-floksyn-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/eozyn-floksyn-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ozyn-floksyn-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/eozyn-floksyn-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/rytrozyn-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/erytrozyn-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/oranzhev-y-v-rytrozyn-po-domynychy-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/pomaranchevyy-v-erytrozyn-za-dominichi-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/floksyn-v-po-hramu-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/floksyn-v-za-hramom-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/floksyn-v-3-vodn-y-rastvor-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/floksyn-v-3-vodnyy-rozchyn-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/holubaia-astra-ph-2-5-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/blakytna-astra-ph-2-5-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/anylynov-y-synyy-po-massonu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/anilinovyy-syniy-za-massonom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/metylenov-y-synyy-po-mallory-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/metylenovyy-syniy-za-mallori-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/toluydyn-synyy-polykhromatyk-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/toluidyn-syniy-polikhromatik-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/karmalium-mayera-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/karmalium-mayera-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krezyl-syrenev-y-po-kliuveru-barreru-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/krezyl-buzkovyy-za-kliuverom-barrera-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krezyl-syrenev-y-po-muru-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/krezyl-buzkovyy-za-murom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krystal-n-y-syrenev-y-po-hramu-veyhertu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/krystal-nyy-buzkovyy-za-hramom-veyhertom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krezyl-syrenev-y-metakhromatycheskyy-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/krezyl-buzkovyy-metakhromatychnyy-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-karatstsy-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-karatstsy-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-karatstsy-2-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-karatstsy-2-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-karatstsy-5-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-karatstsy-5-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelezn-y-hematoksylyn-veyherta-reahent-a-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/zaliznyy-hematoksylin-veyherta-reahent-a-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelezn-y-hematoksylyn-veyherta-reahent-a-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/zaliznyy-hematoksylin-veyherta-reahent-a-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelezn-y-hematoksylyn-veyherta-reahent-a-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/zaliznyy-hematoksylin-veyherta-reahent-a-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelezn-y-hematoksylyn-veyherta-reahent-v-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/zaliznyy-hematoksylin-veyherta-reahent-v-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelezn-y-hematoksylyn-veyherta-reahent-v-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/zaliznyy-hematoksylin-veyherta-reahent-v-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zhelezn-y-hematoksylyn-veyherta-reahent-v-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/zaliznyy-hematoksylin-veyherta-reahent-v-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-kharrysa-dlia-hystolohyy-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-kharrisa-dlia-histolohii-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hematoksylyn-kharrysa-dlia-hystolohyy-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/hematoksylin-kharrisa-dlia-histolohii-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/prynter-dlia-stekol-ap-itineris-diapath-ytalyia" "/catalog/prynter-dlia-skelets-ap-itineris-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/prynter-dlia-kasset-ap-itineris-diapath-ytalyia" "/catalog/prynter-dlia-kaset-ap-itineris-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/avtozahruzchyk-diapath-ytalyia" "/catalog/avtozavantazhuvach-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-1-po-moury-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-1-za-mouri-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-2-5-po-moury-125-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-2-5-za-mouri-125-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-2-5-po-moury-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-2-5-za-mouri-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-2-5-po-moury-1-l-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-2-5-za-mouri-1-l-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-3-1-po-moury-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-3-1-za-mouri-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/azokarmyn-g-po-heydenhaynu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/azokarmin-g-za-heydenhaynom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/oranzhev-y-g-po-pyrsu-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/pomaranchevyy-g-za-pirsom-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/plastykov-e-form-dlia-zalyvky-37x24x6-mm-500-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/plastykovi-formy-dlia-zalyvky-37x24x6-mm-500-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/plastykov-e-form-dlia-zalyvky-29x20x12-mm-dlia-meha-kasset-100-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/plastykovi-formy-dlia-zalyvky-29x20x12-mm-dlia-meha-kaset-100-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pap-pen-pap-pen-diapath-ytalyia" "/catalog/pap-pen-pap-pen-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zefiro-rabochyy-stol-dlia-obrabotky-obraztsov-ventilated-accessioning-workbench-zefiro-90-120-150-180-diapath-ytalyia" "/catalog/zefiro-robochyy-stil-dlia-obrobky-zrazkiv-ventilated-accessioning-workbench-zefiro-90-120-150-180-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ventylyruem-y-shkaf-dlia-khranenyia-obraztsov-y-reahentov-zefiro-70-90-120-150-diapath-ytalyia" "/catalog/ventyl-ovana-shafa-dlia-zberihannia-zrazkiv-ta-reahentiv-zefiro-70-90-120-150-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/nahrevatel-n-y-stolyk-dph-40-diapath-ytalyia" "/catalog/nahrival-nyy-stolyk-dph-40-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-dlia-obraztsov-30-ml-citotest-knr" "/catalog/konteyner-dlia-zrazkiv-30-ml-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-dlia-obraztsov-20-ml-citotest-knr" "/catalog/konteyner-dlia-zrazkiv-20-ml-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-dlia-obraztsov-50-ml-citotest-knr" "/catalog/konteyner-dlia-zrazkiv-50-ml-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-dlia-obraztsov-250-ml-citotest-knr" "/catalog/konteyner-dlia-zrazkiv-250-ml-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/form-dlia-zalyvky-diapath-ytalyia" "/catalog/formy-dlia-zalyvky-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/form-dlia-zalyvky-33x24x12-mm-dlia-meha-kasset-10-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/formy-dlia-zalyvky-33x24x12-mm-dlia-meha-kaset-10-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/plastykov-e-form-dlia-zalyvky-7x7x6-mm-500-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/plastykovi-formy-dlia-zalyvky-7x7x6-mm-500-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/plastykov-e-form-dlia-zalyvky-15x15x6-mm-500-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/plastykovi-formy-dlia-zalyvky-15x15x6-mm-500-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/plastykov-e-form-dlia-zalyvky-24x24x6-mm-500-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/plastykovi-formy-dlia-zalyvky-24x24x6-mm-500-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/plastykov-e-form-dlia-zalyvky-30x24x6-mm-500-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/plastykovi-formy-dlia-zalyvky-30x24x6-mm-500-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/chystiashchee-sredstvo-wax-cleaner-200-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/chystiachyy-zasib-wax-cleaner-200-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hel-kryoblok-kompaund-100-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/hel-krioblok-kompaund-100-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kasset-hystolohycheskye-500-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/kasety-histolohichni-500-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kasset-dlia-byopsyy-1000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/kasety-dlia-biopsii-1000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/byopsyyn-e-fyl-tr-razmer-30x25-mm-tolshchyna-1-7-mm-1000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/biopsiyni-fil-try-rozmiry-30x25-mm-tovshchyna-1-7-mm-1000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/byopsyyn-e-fyl-tr-razmer-30x26-mm-tolshchyna-3-mm-1000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/biopsiyni-fil-try-rozmiry-30x26-mm-tovshchyna-3-mm-1000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ndoskopycheskye-fyl-tr-25-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/endoskopichni-fil-try-25-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyl-truiushchyy-paket-poly-ster-30x45-mm-shxh-diapath-ytalyia" "/catalog/fil-truiuchyy-paket-poliester-30x45-mm-shxh-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyl-truiushchyy-paket-poly-ster-45x60-mm-shxh-diapath-ytalyia" "/catalog/fil-truiuchyy-paket-poliester-45x60-mm-shxh-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-24x40-mm-1000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/pokrovni-skel-tsia-24x40-mm-1000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-24x50-mm-1000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/pokrovni-skel-tsia-24x50-mm-1000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-24x60-mm-1000-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/pokrovni-skel-tsia-24x60-mm-1000-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/predmetn-e-stekla-dlia-mykroskopyy-srezann-y-kray-matov-y-uchastok-dlia-markyrovky-s-obeykh-storon-50-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/predmetni-skel-tsia-dlia-mikroskopii-zrizanyy-kray-matova-dilianka-dlia-markuvannia-z-obokh-storin-50-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/predmetn-e-stekla-dlia-mykroskopyy-skoshenn-y-kray-matov-y-uchastok-dlia-markyrovky-s-obeykh-storon-50-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/predmetni-skel-tsia-dlia-mikroskopii-skoshenyy-kray-matova-dilianka-dlia-markuvannia-z-obokh-storin-50-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/mykromaunt-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/mikromaunt-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/mykromaunt-200-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/mikromaunt-200-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kabynet-dlia-khranenyia-kasset-y-yly-stekol-s-obraztsamy-5-iashchykov-emkost-okolo-25000-kasset-okolo-90000-stekol-diapath-ytalyia" "/catalog/kabinet-dlia-zberihannia-kaset-ta-abo-skelets-zi-zrazkamy-5-iashchykiv-mistkist-blyz-ko-25000-kaset-blyz-ko-90000-skelets-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kabynet-dlia-khranenyia-kasset-y-yly-stekol-s-obraztsamy-10-iashchykov-emkost-okolo-50000-kasset-okolo-180000-slaydov-diapath-ytalyia" "/catalog/kabinet-dlia-zberihannia-kaset-ta-abo-skelets-zi-zrazkamy-10-iashchykiv-mistkist-blyz-ko-50000-kaset-blyz-ko-180000-slaydiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/smenn-e-lezvyia-diacut-35-advance-dlia-mykrotomov-50-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/zminni-leza-diacut-35-advance-dlia-mikrotomiv-50-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/smenn-e-lezvyia-diacut-35-gold-dlia-mykrotomov-50-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/zminni-leza-diacut-35-gold-dlia-mikrotomiv-50-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/smenn-e-lezvyia-diacut-35-ultra-plus-dlia-mykrotomov-50-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/zminni-leza-diacut-35-ultra-plus-dlia-mikrotomiv-50-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/predmetn-e-stekla-dfrost-plus-72-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/predmetni-skel-tsia-dfrost-plus-72-sht-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/slayder-na-72-predmetn-kh-stekla-citotest-knr" "/catalog/slayder-na-72-predmetni-skel-tsia-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-penal-dlia-khranenyia-predmetn-kh-stekol-na-25-sht-citotest-knr" "/catalog/konteyner-penal-dlia-zberihannia-predmetnykh-skelets-na-25-sht-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-penal-planshet-dlia-khranenyia-predmetn-kh-stekol-na-20-sht-citotest-knr" "/catalog/konteyner-penal-planshet-dlia-zberihannia-predmetnykh-skelets-na-20-sht-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/konteyner-penal-dlia-khranenyia-predmetn-kh-stekol-na-50-sht-citotest-knr" "/catalog/konteyner-penal-dlia-zberihannia-predmetnykh-skelets-na-50-sht-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/patomorfolohycheskyy-hystolohycheskyy-kabynet-baspath-dlia-khranenyia-stekol-citotest-knr" "/catalog/patomorfolohichnyy-histolohichnyy-kabinet-baspath-dlia-zberihannia-skelets-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/patomorfolohycheskyy-hystolohycheskyy-kabynet-baspath-dlia-kasset-citotest-knr" "/catalog/patomorfolohichnyy-histolohichnyy-kabinet-baspath-dlia-kaset-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/podstavka-pod-patomorfolohycheskyy-hystolohycheskyy-kabynet-baspath-citotest-knr" "/catalog/pidstavka-pid-patomorfolohichnyy-histolohichnyy-kabinet-baspath-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/kr-shka-dlia-patomorfolohycheskoho-hystolohycheskoho-kabyneta-baspath-citotest-knr" "/catalog/kryshka-dlia-patomorfolohichnoho-histolohichnoho-kabinetu-baspath-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/patomorfolohycheskyy-hystolohycheskyy-kabynet-luxpath-dlia-khranenyia-stekol-citotest-knr" "/catalog/patomorfolohichnyy-histolohichnyy-kabinet-luxpath-dlia-zberihannia-skelets-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/podstavka-dlia-patomorfolohycheskoho-hystolohycheskoho-kabyneta-luxpath-citotest-knr" "/catalog/pidstavka-dlia-patomorfolohichnoho-histolohichnoho-kabinetu-luxpath-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/nabor-dlia-ruchnoy-okrasky-3-rezervuara-emkost-450-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/nabir-dlia-ruchnoho-farbuvannia-3-rezervuara-mistkist-450-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/nabor-dlia-ruchnoy-okrasky-12-rezervuarov-emkost-450-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/nabir-dlia-ruchnoho-farbuvannia-12-rezervuariv-mistkist-450-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/dyamaunt-500-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/diamaunt-500-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/parafyn-diawax-52-54-c-diapath-ytalyia" "/catalog/parafin-diawax-52-54-c-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/parafyn-diawax-56-58-c-diapath-ytalyia" "/catalog/parafin-diawax-56-58-c-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-zhelt-y-toluydyn-holuboy-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-zhovtyy-toluidyn-blakytnyy-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-18x18-100-sht-citotets-knr" "/catalog/pokryvni-skel-tsia-18x18-100-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-24x24-100-sht-citotets-knr" "/catalog/pokryvni-skel-tsia-24x24-100-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-24x40-100-sht-citotets-knr" "/catalog/pokryvni-skel-tsia-24x40-100-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-50-sht-citotets-knr" "/catalog/sklo-predmetene-50-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-s-obrezn-my-shlyfovann-my-kraiamy-50-sht-75-0x25-0x1-0mm-90-citotets-knr-nr" "/catalog/sklo-predmetne-z-obriznymy-shlifovanymy-kraiamy-50-sht-citotets-knr-nr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-s-obrezn-my-shlyfovann-my-kraiamy-72-sht-75-0x25-0x1-0mm-90-citotets-knr" "/catalog/sklo-predmetne-z-obriznymy-shlifovanymy-kraiamy-72-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-s-obrezann-my-shlyfovann-my-priamouhol-n-my-kraiamy-s-polem-dlia-zapysy-75-0x25-0x1-1mm-9072-sht-citotets-knr" "/catalog/sklo-predmetne-z-obrizanymy-shlifovanymy-priamokutnymy-kraiamy-z-polem-dlia-zapysu-72-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-s-obrezann-my-shlyfovann-my-priamouhol-n-my-kraiamy-s-polem-dlia-zapysy-s-obeykh-storon-beloho-tsveta-75-0x25-0x1-1mm-90-50-sht-citotets-knr" "/catalog/sklo-predmetne-z-obrizanymy-shlifovanymy-priamokutnymy-kraiamy-z-polem-dlia-zapysu-z-obokh-bokiv-biloho-kol-oru-50-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-s-obrezann-my-shlyfovann-my-priamouhol-n-my-kraiamy-s-polem-dlia-zapysy-s-obeykh-storon-beloho-tsveta-75-0x25-0x1-1mm-90-50-sht-citotets-knr-2" "/catalog/sklo-predmetne-vyshchoho-gatunku-z-obrizanymy-shlifovanymy-priamokutnymy-kraiamy-50-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-v-ssheho-sorta-s-obrezann-my-shlyfovann-my-priamouhol-n-my-kraiamy-75-0x25-0x1-1mm-90-50-sht-citotets-knr" "/catalog/sklo-predmetne-vyshchoho-gatunku-z-obrizanymy-shlifovanymy-priamokutnymy-kraiamy-50-sht-citotets-knr-2"
Redirect 301 "/ru/catalog/steklo-predmetnoe-v-ssheho-sorta-s-obrezann-my-shlyfovann-my-priamouhol-n-my-kraiamy-75-0x25-0x1-1mm-90-50-sht-citotets-knr-2" "/catalog/sklo-predmetne-vyshchoho-gatunku-z-obrizanymy-shlifovanymy-priamokutnymy-kraiamy-50-sht-citotets-knr-3"
Redirect 301 "/ru/catalog/pokrovn-e-stekla-24x50-100-sht-citotets-knr" "/catalog/pokryvni-skel-tsia-24x50-100-sht-citotets-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/lezvyia-dlia-mykrotomov-yz-nerzhaveiushchey-staly-feather-r35-yaponyia" "/catalog/leza-dlia-mikrotomiv-z-nerzhaviiuchoi-stali-feather-r35-yaponiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-plastykovaia-17kh17kh5-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-plastykova-17kh17kh5-mm-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-plastykovaia-25kh25kh5-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-plastykova-25kh25kh5-mm-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/hystolohycheskye-kol-tsa-dlia-zalyvky-plastykov-e-citotest-knr" "/catalog/histolohichni-kil-tsia-dlia-zalyvky-plastykovi-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/sudan-chern-y-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/sudan-chornyy-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tsyl-nyl-sen-dlia-kryptosporydyy-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/tsyl-nil-sen-dlia-kryptosporydiy-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/veyhert-masson-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/veyhert-masson-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/agnor-84-test-diapath-ytalyia" "/catalog/agnor-84-testy-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/byopsyynaia-podkladka-matras-yz-pen-citotest-knr" "/catalog/biopsiyna-pidkladka-matrats-z-piny-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-byopsyyn-e-45-uhol-dlia-markyrovky-kr-shka-y-priamouhol-n-e-otverstyia-bel-e-1-6x1-6-mm-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-biopsiyni-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-byopsyyn-e-45-uhol-dlia-markyrovky-kr-shka-y-priamouhol-n-e-otverstyia-bel-e-0-9x0-9-mm-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-biopsiyni-citotest-knr-2"
Redirect 301 "/ru/catalog/may-hriunval-d-hymza-dlia-mazkov-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/may-hriunval-d-himza-dlia-mazkiv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-45-uhol-dlia-markyrovky-kr-shka-y-polosov-e-otverstyia-bel-e-5-0x1-0-mm-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-45-uhol-dlia-markyrovky-kr-shka-y-polosov-e-otverstyia-bel-e-5-0x1-0-mm-citotest-knr-2" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-citotest-knr-2"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-35-uhol-dlia-markyrovky-kr-shka-y-polosov-e-otverstyia-beloho-tsveta-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-citotest-knr-3"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-s-kruhl-my-otverstyiamy-em-103-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-z-kruhlymy-otvoramy-em-103-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-s-kvadratn-my-otverstyiamy-em-109-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-z-kvadratnymy-otvoramy-em-109-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-s-priamouhol-n-my-otverstyiamy-em-108-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-z-priamokutnymy-otvoramy-em-108-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/mnohorazovaia-kr-shka-yz-nerzhaveiushchey-staly-dlia-kasset-citotest-knr" "/catalog/bahatorazova-kryshka-z-nerzhaviiuchoi-stali-dlia-kaset-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-yz-nerzhaveiushchey-staly-7kh7kh7-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-z-nerzhaviiuchoi-stali-7kh7kh7-mm-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-yz-nerzhaveiushchey-staly-15kh15kh7-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-z-nerzhaviiuchoi-stali-15kh15kh7-mm-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-yz-nerzhaveiushchey-staly-24kh24kh7-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-z-nerzhaviiuchoi-stali-24kh24kh7-mm-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-yz-nerzhaveiushchey-staly-30kh24kh7-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-z-nerzhaviiuchoi-stali-30kh24kh7-mm-citotest-knr-kopyrovat"
Redirect 301 "/ru/catalog/forma-dlia-zalyvky-plastykovaia-7kh7kh5-mm-citotest-knr" "/catalog/forma-dlia-zalyvky-plastykova-7kh7kh5-mm-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-bert-nabor-krasyteley-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-bert-nabir-barvnykiv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/auramyn-nabor-krasyteley-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/auramin-nabir-barvnykiv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/kyn-iuns-nabor-krasyteley-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/kin-iuns-nabir-barvnykiv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/merbromyn-nabor-krasyteley-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/merbromin-nabir-barnykiv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hram-dlia-mykrobyolohyy-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hram-dlia-mikrobiolohii-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/homory-trykhrom-po-uytly-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/homori-trykhrom-za-vitli-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-0-5-po-dorlynhu-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-0-5-za-dorlinhom-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/braun-y-brenn-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/braun-ta-brenn-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/belshovskyy-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/belshovs-kyy-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fuksyn-paral-dehyd-po-homory-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/fuksin-paral-dehid-za-homori-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hordon-svyt-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hordon-svit-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hram-dlia-mykrobyolohyy-s-osnovn-m-fuksynom-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hram-dlia-mikrobiolohii-z-osnovnym-fuksynom-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hyaluronydaza-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hialuronidaza-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/afoh-fuksynovo-kysl-y-oranzhev-y-g-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/afoh-fuksynovyy-kyslyy-pomaranchevyy-g-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/homory-trykhrom-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/homori-trykhrom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/reaktsyia-kheyla-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/reaktsiia-kheyla-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krasytel-zhyrovoy-krasn-y-oil-red-o-po-dzhonsonu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/barvnyk-zhyrovyy-chervonyy-oil-red-o-za-dzhonsonom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/syryus-krasn-y-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/sirius-chervonyy-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/tuort-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/tuort-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/verkhoff-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/verkhoff-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-t-a-h-po-mallory-microwave-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-t-a-h-za-mallori-microwave-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/orseyn-kyslotn-y-100-testov-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/orsein-kyslotnyy-100-testiv-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fast-kvyk-m-g-g-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/fast-kvik-m-g-g-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fast-kvyk-hematoksylyn-ozyn-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/fast-kvik-hematoksylin-eozyn-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/masson-fontana-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/masson-fontana-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/movat-pentakhom-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/movat-pentakhom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krasytel-msb-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/barvnyk-msb-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/mutsykarmyn-mayera-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/mutsykarmin-mayera-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-t-a-h-fosfovol-framov-y-hematoksylyn-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-t-a-h-fosfovol-framovyy-hematoksylin-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/perl-s-van-hyzon-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/perl-s-van-hizon-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/pykro-mallory-trykhrom-po-l-ndrumu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/pikro-mallori-trykhrom-za-lendrumom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/rodamyn-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/rodamin-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/syryus-krasn-y-dlia-kollahena-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/sirius-chervonyy-dlia-kollahenu-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/van-hyzon-trykhrom-po-veyhertu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/van-hizon-trykhrom-za-veyhertom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fon-kossa-po-makhy-rasselu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/fon-kossa-za-makhi-rasselom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/vartyn-starry-12-obraztsov-4-stekla-obrazets-diapath-ytalyia" "/catalog/vartin-starri-12-zrazkiv-4-skel-tsia-zrazok-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/veyhert-dlia-lastychn-kh-volokon-b-str-y-metod-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/veyhert-dlia-elastychnykh-volokon-shvydkyy-metod-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/veyhert-van-hyzon-b-str-y-metod-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/veyhert-van-hizon-shvydkyy-metod-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/ul-tra-b-straia-fyksatsyia-y-dekal-tsyfykatsyia-kostnoho-mozgha-10but-diapath-ytalyia" "/catalog/ul-tra-shvydka-fiksatsiia-i-dekal-tsyfikatsiia-kistkovoho-mozku-10but-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksatsyia-y-dekal-tsyfykatsyia-kostnoho-mozgha-ii-10-but-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksatsiia-i-dekal-tsyfikatsiia-kistkovoho-mozku-ii-10-but-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hrymelyus-microwave-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hrimelius-microwave-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hrokott-po-kallardu-microwave-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hrokott-za-kallardom-microwave-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/masson-fontana-microwave-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/masson-fontana-microwave-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-a-s-m-po-kallardu-microwave-nabor-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-a-s-m-za-kallardom-microwave-nabir-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fel-hen-y-rossenbek-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/fel-hen-ta-rossenbek-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fushe-van-hyzon-po-kutlyku-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/fushe-van-hizon-za-kutlikom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/holdner-trykhrom-trykhrom-massona-s-svetlo-zelenoy-okraskoy-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/holdner-trykhrom-trykhrom-massona-z-svitlo-zelenym-zabarvlenniam-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hram-dlia-hystolohycheskykh-srezov-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hram-dlia-histoloichnykh-zriziv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hrymelyus-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hrimelius-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hrokott-po-kallardu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/hrokott-za-kallardom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/hymza-po-lennertu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/himza-za-lennertom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/liuksol-b-str-y-holuboy-po-kliuveru-barreru-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/liuksol-shvydkyy-blakytnyy-za-kliuverom-barrera-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/mallory-trykhrom-po-makfarlenu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/mallori-trykhrom-za-makfarlenom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/metylov-y-zelen-y-pyronyn-po-unna-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/metylovyy-zelenyy-pironin-za-unna-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/may-hriunval-d-hymza-po-romanovskomu-dlia-tkanev-kh-srezov-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/may-hriunval-d-himza-za-romanovs-kym-dlia-tkanynnykh-zriziv-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-a-s-peryodycheskaia-kyslota-shyffa-po-khochkyssu-makmanusu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-a-s-periodychna-kyslota-shyffa-za-khochkissom-makmanusom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-a-s-peryodycheskaia-kyslota-shyffa-po-morel-maronheru-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-a-s-periodychna-kyslota-shyffa-za-morel-maronher-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-a-s-peryodycheskaia-kyslota-shyffa-po-pyrsu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-a-s-periodychna-kyslota-shyffa-za-pirsom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/p-a-s-m-metenamyn-serebra-po-kallardu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/p-a-s-m-metenamin-sribla-za-kallardom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/perl-s-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/perl-s-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/nabor-krasyteley-dlia-markyrovky-tkaney-7-but-lok-po-60-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/nabir-barvnykiv-dlia-markuvannia-tkanyn-7-pliashok-po-60ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krasytel-dayna-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/barvnyk-dayna-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/b-str-y-kyslotn-y-test-na-bakteryy-po-tsyliu-nyl-senu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/shvydkyy-kyslotnyy-test-na-bakterii-za-tsylem-nil-senom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/b-str-y-kyslotn-y-test-na-bakteryy-po-tsyliu-nyl-senu-modyfytsyrovann-y-po-faytu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/shvydkyy-kyslotnyy-test-na-bakterii-za-tsylem-nil-senom-modyfikovanyy-za-faytom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-1-0-po-dorlynhu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-1-0-za-dorlinhom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-1-5-za-dorlynhu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-1-5-za-dorlinhom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-2-5-po-dorlynhu-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-2-5-za-dorlinhom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/al-tsyanov-y-holuboy-ph-2-5-po-moury-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/al-tsyanovyy-blakytnyy-ph-2-5-za-mouri-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/azan-trykhrom-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/azan-trykhrom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/konho-krasn-y-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/konho-chervonyy-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/dyastaza-zabuferennaia-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/diastaza-zabuferena-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/masson-trykhrom-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/masson-trykhrom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-45-uhol-dlia-markyrovky-so-s-emnoy-kr-shkoy-razmer-5-0x1-0-mm-beloho-tsveta-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichn-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/zalyvochn-e-kasset-hystolohycheskye-m-112-citotest-knr" "/catalog/zalyvochni-kasety-histolohichni-em-112-citotest-knr"
Redirect 301 "/ru/catalog/ymprehnatsyia-serebrom-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/imprehnatsiia-sriblom-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/veyhert-dlia-lastychn-kh-volokon-dlytel-n-y-metod-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/veyhert-dlia-elastychnykh-volokon-tryvalyy-metod-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/veyhert-van-hyzon-dlytel-n-y-metod-100-testov-diapath-ytalyia" "/catalog/veyhert-van-hizon-tryvalyy-metod-100-testiv-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/fyksatsyia-y-dekal-tsyfykatsyia-kostnoho-mozgha-10-but-diapath-ytalyia" "/catalog/fiksatsiia-i-dekal-tsyfikatsiia-kistkovoho-mozku-10-but-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/krasytel-fyksyruiushchyy-dlia-markyrovky-kraev-rezektsyy-1-but-lka-250-ml-diapath-ytalyia" "/catalog/barvnyk-fiksuiuchyy-dlia-markuvannia-kraiv-rezektsii-1-pliashka-250-ml-diapath-italiia"
Redirect 301 "/ru/catalog/shchetka-dlia-sheyky-matky-upakovana-yndyvydual-no-100-sht-diapath-ytalyia" "/catalog/shchitka-dlia-shyyki-matky-upakovana-indyvidual-no-100-sht-diapath-italiia"
test
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
X